Bộ trà thư pháp Trịnh

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.

Để làm gì em biết không...

Chỉ để gió cuốn đi....

-----------------------------------------
Sketchup 8 - Vray for sketchup 1.49.02 - PS CS3


3 comments: